Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος


Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.


Αρμοδιότητες:

 • Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS 
 • Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
 • Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας


Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας


Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια