ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ VALUER 104 88 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE (PRE) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

VALUER | ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύνταξη και έλεγχος εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης .
 • Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του δικτύου ανεξάρτητων εκτιμητών.
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους εκτιμητές σε θέματα εκτίμησης των ακινήτων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επένδυσης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής .
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη.
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτιμητή TEGoVA (The European Group of Valuers) ή RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) .
 • Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & Microsoft Office .
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), Επιστημών Θετικής κατεύθυνσης, Επιστημών Οικονομικής – Επιστήμης Εκτιμητικής.

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με e-mail,  υπ’ όψιν  κου Μαργέλου Μάριου MargelosM@pbre.gr  & κου Χρυσάκη Βασιλείου  ChrysakisV@pbre.gr