Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων – Values

Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων – Values

Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων – Values 424 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Η VALUES αναζητά πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση
έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:
– Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα πρότυπα του RICS
– Εκτιμήσεις για Χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
– Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομολόγου
– Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη
– Πιστοποίηση εκτιμητή (RICS, REV) (επιθυμητή)
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:
– Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
– Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά
περιθώρια χρόνου
– Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
– Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
– Ομαδικότητα και συνεργασία.
– Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσα

Η εταιρία προσφέρει:
– Σταθερές αποδοχές
– Bonus βάσει επίτευξης στόχων
– Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε
έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη
εταιρεία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση (info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας
 

*Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια