Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ημερίδες του Σ.ΕΚ.Ε. και προτάσεις θεμάτων

Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ημερίδες του Σ.ΕΚ.Ε. και προτάσεις θεμάτων

Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ημερίδες του Σ.ΕΚ.Ε. και προτάσεις θεμάτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά μέλη,

Στο πλαίσιο του απαιτητικού προγραμματισμού των επερχόμενων εκπαιδευτικών ημερίδων του Συλλόγου σε βάθος 12μηνου, ζητάμε τη συνδρομή των μελών μας για την κάλυψη των ημερίδων με ομιλητές/εισηγητές με ελεύθερη επιλογή θεματολογίας πάνω σε εκτιμητικά θέματα. Ενθαρρύνουμε επίσης και νέα μέλη μας με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκτιμητική, να αντιμετωπίσουν τη σχετική πρόταση ως μια ευκαιρία για επαγγελματική προβολή και ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι, δεχόμαστε και προτάσεις για θεματολογίες, τις οποίες επιθυμείτε να καλύψουμε στις μελλοντικές εκπαιδευτικές ημερίδες μας. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, παρόλες τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις όλων μας, η ενεργή συμμετοχή μας στις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του. Τις προτάσεις σας μπορείτε να μας τις αποστείλετε στο info@avag.gr.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

— 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                           Γενικός Γραμματέας