Εξετάσεις Πιστοποίησης σε νέες ημερομηνίες και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

Εξετάσεις Πιστοποίησης σε νέες ημερομηνίες και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

Εξετάσεις Πιστοποίησης σε νέες ημερομηνίες και Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο Σύλλογος σε συνεργασία με την PeopleCert κατέληξε στις παρακάτω ημερομηνίες για τη διενέργεια εξετάσεων:

Α) Εξετάσεις για τα σχήματα Valuer in Real Estate Property και Valuer in Machinery Plant and Equipment στις 27/11/2021

Β) Εξετάσεις Expert Valuer in Property – REV στις 19/03/2022

Επισημαίνεται ότι, θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τα σχήματα Valuer in Real Estate Property και Valuer in Machinery Plant and Equipment θα λάβουν χώρα στις 02-03 Οκτωβρίου 2021 και για τo σχήμα REVστις 29-30 Ιανουαρίου 2022 (Για το σχήμα Valuer in Plant and Equipment είναι πιθανό τα σεμινάρια αυτά να πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα).

Δικαίωμα παρακολούθησης θα έχουν όσα Mέλη καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό (θα δοθεί νέα ενημέρωση εντός Σεπτεμβρίου για δήλωση συμμετοχής με την καταβολή κόστους) ακόμη και όσοι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Με εκτίμηση,

— 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                                    Γενικός Γραμματέας