Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

Valuer in Real Estate Property

Valuer in Machinery, Plant & Equipment

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις για τα δύο σχήματα «Valuer in Real Estate Property» και «Valuer in Machinery, Plant & Equipment», θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022.

Παρακάτω βρίσκονται αναρτημένες οι επιστολές για την κατάθεση των φακέλων και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε.  Συνημμένα θα βρείτε και τις οδηγίες για διευκόλυνση σας.

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής και των φυσικών και των ηλεκτρονικών φακέλων για τις εξετάσεις, λήγει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Για τα συνημμένα πατήστε πάνω στους παρακάτω τίτλους: 

1.  Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.-VALUER in Machinery, Plant & Equipment

2.  Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε -VALUER in Real Estate Property

3.  Αίτηση προς PEOPLECERT

4.  Πίνακας Εκτιμήσεων

5. Οδηγίες