Ημερίδα του Σ.ΕΚ.Ε για την πιστοποίηση Valuer in Business & Intangible Assets (Εκτιμητής Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών).

Ημερίδα του Σ.ΕΚ.Ε για την πιστοποίηση Valuer in Business & Intangible Assets (Εκτιμητής Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών).

Ημερίδα του Σ.ΕΚ.Ε για την πιστοποίηση Valuer in Business & Intangible Assets (Εκτιμητής Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών). 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Σύλλογος ΕΚτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας μια πλήρη παρουσίαση του νέου σχήματος Valuer in Business & Intangible Assets που αφορά σε Εκτιμήσεις Αξίας Επιχειρήσεων & Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων.

Την ημερίδα παρακολούθησαν 220 ενδιαφερόμενοι από όλη την Ελλάδα, δια ζώσης και διαδικτυακά.  

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Σ.ΕΚ.Ε κα Αντιγόνη Δούναβη, κήρυξε την έναρξη της ημερίδας απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό και τόνισε ότι κύριο μέλημα του Σ.ΕΚ.Ε είναι η διαρκής προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου του πιστοποιημένου εκτιμητή.

Αρχικά, ο οικονομολόγος κ. Εμμανουήλ Μαράκης παρουσίασε αναλυτικά τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων εκτιμητών σε αυτόν τον τομέα της εκτιμητικής και το περιεχόμενο του προγράμματος πιστοποίησης.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση και η ανάλυση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Εκτίμησης Επιχειρήσεων από τον οικονομολόγο και αν. διευθυντή  ΑΞΙΕΣ Α.Ε. κ. Βασίλειο Ζωγράφο. 

Κατόπιν η κα Ελένη Αδαμοπούλου μέλος Δ.Σ του Σ.ΕΚ.Ε, και στέλεχος της Αlpha Aστικά Ακίνητα) ανέλυσε το αντικείμενο των εκτιμήσεων άυλων αγαθών, τις κατηγορίες των άυλων αγαθών, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων και όλα όσα πρέπει να περιέχονται στην εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης. 

Η κα Μαριάννα Σφούγγαρη αντιπρόεδρος Δ.Σ του Σ.ΕΚ.Ε, και Διευθύντρια Γραφείου Θεσσαλονίκης CPS S.A. ανέλυσε τις ομοιότητες και τις διαφορές των Ευρωπαϊκών Προτύπων Εκτίμησης Επιχειρήσεων και των Ευρωπαϊκών Προτύπων Εκτίμησης Ακινήτων.

Την ημερίδα έκλεισε ο οικονομολόγος και CEO CPS S.A, Dr. Δημήτριος Ανδρίτσος παρουσιάζοντας μία εκτίμηση επιχείρησης και τον συσχετισμό της με την εκτίμηση του ακινήτου της επιχείρησης. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Σ.ΕΚ.Ε και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά τους εισηγητές για την συνεργασία και τις άψογες παρουσιάσεις που είναι ενδεικτικές της υψηλής επιστημονικής τους κατάρτισης και του επαγγελματισμού τους. 

Το φθινόπωρο θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το αντικείμενο της Εκτίμησης  Επιχειρήσεων & Άυλων Αγαθών.

Ο Σ.ΕΚ.Ε. παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις στην επιστήμη της Εκτιμητικής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και προσφέρει τα ανάλογα εφόδια στα μέλη του, προκειμένου αυτά να ανταπεξέρχονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και προκλήσεις του τομέα τους.