Νέες Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης

Νέες Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης

Νέες Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, αναβάλουμε τις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση της Επαγγελματικής Πιστοποίησης Εκτιμητών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 6 Μαρτίου 2021 (Expert Valuer,Valuer in MachineryPlant & Equipment και στις 22 Μαΐου 2021 (Valuer in Real Estate Property).

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων είναι οι εξής:

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

o   Expert Valuer

o   Valuer in Machinery, Plant & Equipment

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

o   Valuer in Real Estate Property

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου    Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

Πρόεδρος                            Γενική Γραμματέας