Ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών Ακινήτων

Ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών Ακινήτων

Ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εκτιμητών Ακινήτων 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, εν όψει της επικείμενης λήξης στις 4.8.2021 και της μη ανανέωσης του συμβολαίου επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης από την εταιρεία Interamerican, προέβη στις κατάλληλες ενέργειες και εξασφάλισε την ασφαλιστική κάλυψη των ενδιαφερόμενων μελών μας μέσω της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, με τους ίδιους όρους ασφάλισης. Κατωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά οι όροι ασφάλισης και πληροφορίες για το συμβόλαιο :

•           Όριο επαγγελματικής ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός   ………500.000€

•           Όριο συνολικής ευθύνης εταιρείας…………………….…….5.000.000€

Πίνακας ασφαλίστρων , ανά κατηγορία αμοιβών: 

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών Ετήσια Ασφάλιστρα
ΕπίπεδαΑπόΜέχρι
1                           –   €     80.000,00 € 280€
2           80.001,00 €   130.000,00 € 388€
3         130.001,00 €   200.000,00 € 485€
4         200.001,00 €   250.000,00 € 550€
5         250.001,00 €   300.000,00 € 630€
6         300.001,00 €   400.000,00 € 825€

Για την ενεργοποίηση του συμβολαίου θα πρέπει να συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 120 ατόμων, όπως και κατά τις προηγούμενες ασφαλιστικές περιόδους. Το ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά ασφαλισμένο (για τα περισσότερα μέλη μας) και πρέπει άμεσα να καταβληθούν εφάπαξ.

Διευκρινίζουμε ότι, ο κάθε εκτιμητής θα καταθέτει το ασφάλιστρο που του αναλογεί με αιτιολογία την επωνυμία του (αν είναι εταιρεία), είτε το ονοματεπώνυμό του (αν είναι φυσικό πρόσωπο) και το διακριτικό όνομα Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. VALUERS A.E.-ΣΕΚΕ.

Το καταθετήριο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση property@syneteristiki.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  fkalantoni@gmail.com. Πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να παρέχει η ασφαλιστική σύμβουλος του Συλλόγου κα. Θεονύμφη Καλαντώνη (κιν. 6972324726).

Επισημαίνουμε ότι, μαζί με το καταθετήριο θα πρέπει να αποστέλλεται ταυτόχρονα και το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Επισημαίνουμε επίσης  ότι, για την συμμετοχή νέων μελών θα πρέπει να προηγηθεί η αποστολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και  υπογεγραμμένη η δήλωση περί μη ζημιών (No claims declaration)-NCD), προς έλεγχο και αποδοχή, (τα έγραφα θα τα βρείτε ΕΔΩ)

Τέλος μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις θα αποσταλεί άμεσα  σε κάθε μέλος που έχει ακολουθήσει την διαδικασία η βεβαίωση ασφάλισης,

Η καταβολή των ασφαλίστρων παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί μέχρι την Δευτέρα  02/9/2021 στους λογαριασμούς τους οποίους θα βρείτε σε αρχείο ΕΔΩ με αναδρομική κάλυψη από 5/8/2021 (ημερομηνία λήξης του προηγούμενου συμβολαίου).

Με εκτίμηση,

— 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αντιγόνη Μ. Δούναβη               Αναστάσιος Κ. Αμπατζής

Πρόεδρος                                    Γενικός Γραμματέας