ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 5/7/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 5/7/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 5/7/2021 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 5/7/2021

Σε συνέχεια της από 1 Ιουλίου 2021 εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου, η οποία ανέδειξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, συνεδρίασε σήμερα 5 Ιουλίου 2021 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει το νέο Προεδρείο που θα εκπροσωπεί το Σύλλογο από τώρα και στο εξής και μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά από ψηφοφορία εξέλεξε:

  • ως Πρόεδρο την κα Αντιγόνη Δούναβη
  • ως Αντιπρόεδρο την κα Μαριάνθη Σφούγγαρη
  • ως Γενικό Γραμματέα τον κ. Αναστάσιο Αμπατζή και 
  • ως Ταμία τον κ. Αλέξανδρο Παντούδη

Κατόπιν της παραπάνω ψηφοφορίας των μελών η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 Αντιγόνη Δούναβη Πρόεδρος Δ.Σ.
 Μαριάνθη Σφούγγαρη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Αναστάσιος Αμπατζής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
 Αλέξανδρος Παντούδης Ταμίας Δ.Σ.
 Ευαγγελία Παπαορφανού Τακτικό Μέλος Δ.Σ.
Ελένη Αδαμοπούλου Τακτικό Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Λιάκου Τακτικό Μέλος Δ.Σ.
Θεοδώρα Αντωνίου Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Λευκοθέα-Μαρίνα Λιόλιου Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Παπαδάκης Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης ΓόρδιοςΤακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Μαρία ΔεμένεγαΤακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Ιωάννης ΧαβάκηςΤακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άγγελος ΣίμοςΑναπληρωματικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Μαρία ΣαραφίδηΑναπληρωματικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Μαριάνα ΓκόγκουΤακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής
Σμαράγδα Σουπίδου Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής
Αλέξανδρος Βλάχος Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής
Χρήστος ΧαρόβαςΑναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής
Δημήτριος Χατζηαποστόλου Αναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

H Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας          

Αντιγόνη Δούναβη                   Αναστάσιος Αμπατζής