Προτεινόμενη Ηλεκτρονική Εσπερίδα (Webinar) Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής 28.06.2021

Προτεινόμενη Ηλεκτρονική Εσπερίδα (Webinar) Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής 28.06.2021

Προτεινόμενη Ηλεκτρονική Εσπερίδα (Webinar) Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής 28.06.2021 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) προτίθεται να διοργανώσει Ηλεκτρονική Εσπερίδα (Webinar) με θέμα “Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 από 17.30 έως 21.00.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε σε αυτό το Link.


Η ημερίδα  προσμετρά με τέσσερις (-4-) ώρες C.P.D.  και απευθύνεται αποκλειστικά σε Μέλη του ΕΛ.Ι.Ε. (για εγγραφές και βεβαιώσεις θα απευθυνθείτε στο διοργανωτή).

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη. Ν. Δερμάτη

Πρόεδρος                                         Γενική Γραμματέας