Διαρκής Επαγγελματική Εκπαίδευση (CPD)

Διαρκής Επαγγελματική Εκπαίδευση (CPD)

H Διαρκής Επαγγελματική Εκπαίδευση (Continuing Professional Development) αποτελεί πλέον διεθνώς υποχρέωση όλο και περισσότερων επαγγελματικών κλάδων.  Στοχεύει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου στη γνώση και στις δεξιότητες του επαγγελματία μέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Ο Σ.ΕΚ.Ε. μεριμνά αδιάλειπτα για την εκπαίδευση των μελών του και για τη βέλτιστη κάλυψη της ανάγκης της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αυτών. H αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας επιτήρησης της πιστοποίησης της PEOPLECERT, καθώς και της αναγνώρισης REV της TEGoVA.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οι εκδηλώσεις που πρόκειται να διοργανώσετε να συμπεριληφθούν στις αναγνωρισμένες από το Σ.ΕΚ.Ε. εκδηλώσεις που προσμετρούν στη Διαρκή Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τουλάχιστον 1 μήνα πριν με το Σύλλογο για την απαραίτητη έγκριση.

Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Τοποθεσία Φορέας CPD Θέμα Πρόγραμμα
25/11/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 2 Αυξάνοντας τα ποσοστά επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα: Από τη θεωρία στην πράξη Aρχείο 
Περισσότερα
18/11/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 0 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Εκτιμητών Ακινήτων (Real Estate Valuers) Aρχείο 
Περισσότερα
12/11/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 1 Ειδική Νομική Προστασία Ελευθέρων Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Aρχείο 
Περισσότερα
10/11/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 1 The Financial Valuation of Green Homes Aρχείο 
Περισσότερα
9-10/10/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 7 Μεθοδολογία εκτιμήσεων Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Aρχείο 
Περισσότερα
9-10/10/2021 Ξενοδοχείο Holiday Inn - Θεσσαλονίκη Σ.ΕΚ.Ε. 20 Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Machinery Plant & Equipment Aρχείο 
Περισσότερα
9-10/10/2021 Ξενοδοχείο Holiday Inn - Θεσσαλονίκη Σ.ΕΚ.Ε. 20 Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Aρχείο 
Περισσότερα
2-3/10/2021 Wyndham Grand Athens Αθήνα Σ.ΕΚ.Ε. 20 Διήμερο Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Valuer in Real Estate Property Aρχείο 
Περισσότερα
28/06/2021 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 4 Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Aρχείο 
Περισσότερα
17/06/2021 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 3 Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Aρχείο 
Περισσότερα
12/06/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 5 Εκτιμητική Επιχειρήσεων Aρχείο 
Περισσότερα
14/04/2021 Διαδικτυακά Prodexpo North 2 Διαδικτυακό Συνέδριο για την Ακίνητη Περιουσία στην Βόρεια Ελλάδα Aρχείο 
Περισσότερα
25/02/2021 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 3 Η Κτηματαγορά της Πελοποννήσου και της Κρήτης και οι Προοπτικές της Aρχείο 
Περισσότερα
20/02/2021 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 8 Η ενίσχυση της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκτιμητικής πρακτικής και οι προκλήσεις της στα χρόνια της πανδημίας Aρχείο 
Περισσότερα
18/12/2020 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Aρχείο 
Περισσότερα
09/12/2020 Διαδικτυακά ULI Greece & Cyprus 2 Emerging Trends in Real Estate® Europe 2021 report with a focus on ULI Greece & Cyprus Aρχείο 
Περισσότερα
29/10/2020 Διαδικτυακά ΙΝΖΕΒ 2 Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτήρια Aρχείο 
Περισσότερα
15/10/2020 Διαδικτυακά ΙΝΖΕΒ 2 Η αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα Aρχείο 
Περισσότερα
10/10/2020 Aλεξανδρούπολη Σ.Ε.Κ.Ε. 6 Αντιμετώπιση εκτίμησης συστατικών μερών και παραγόντων των η/μ εγκαταστάσεων - Κίνδυνοι στην εκτέλεση εργασιών εκτιμητικού περιεχομένου Aρχείο 
Περισσότερα
02/10/2020 Holiday Inn Σ.Ε.Κ.Ε. 4 Κρίσιμα ζητήματα σε διάφορες περιπτώσεις σύνταξης έκθεσης εκτίμησης οικοδομικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Aρχείο 
Περισσότερα
23/09/2020 Διαδικτυακά ULI Greece & Cyprus 2 Ετήσιο Συνέδριο ULI Greece & Cyprus Aρχείο 
Περισσότερα
21-22/10/2020 Athens Concert Hall Prodexpo 2 21st Prodexpo Aρχείο 
Περισσότερα
25/06/2020 Διαδικτυακά Prodexpo 2 3ο Συνέδριο για την Αγορά Ακινήτων της Βόρειας Ελλάδος Aρχείο 
Περισσότερα
29/05/2020 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 3 Η Κτηματαγορά Κατοικιών της Αττικής και των Νησιών του Αιγαίου. Προοπτικές και Σκέψεις αναφορικά με τις Επιπτώσεις λόγω της Πανδημίας Covid-19 Aρχείο 
Περισσότερα
28/05/2020 Διαδικτυακά ΙΝΖΕΒ 2 Renovation Wave: What’s in for Greece? Aρχείο 
Περισσότερα
7/05/2020 Διαδικτυακά ΕΛ.Ι.Ε. 2 Για την Κτηματαγορά Ξενοδοχείων, Επαγγελματικών Ακινήτων, Αποθηκευτικών και Βιομηχανικών Χώρων, τις Προοπτικές της και τις Επιπτώσεις λόγω της Πανδημίας Covid-19 Aρχείο Περισσότερα
30/04/2020 Διαδικτυακά Σ.ΕΚ.Ε. 2 Αξιοποίηση νέων εργαλείων και υπολογιστικών μοντέλων στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και στις επενδύσεις Aρχείο Περισσότερα
14/04/2020 Διαδικτυακά Prodexpo 2 Αγορά ακινήτων και Covid-19: Αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα Aρχείο Περισσότερα
22/02/2020 Θεσσαλονίκη ΕΛ.Ι.Ε. 5 Κτηματαγορά και οι Προοπτικές της Aρχείο Περισσότερα
22/02/2020 Κρήτη ΕΛ.Ι.Ε. 5 Κτηματαγορά και οι Προοπτικές της Aρχείο Περισσότερα
31/01/2020 Αθήνα Σ.ΕΚ.Ε. 5 Ο ρόλος του ανεξάρτητου εκτιμητή - Τάσεις στην αγορά των ακινήτων με ανάλυση του πιθανού κινδύνου Aρχείο Περισσότερα
25/01/2020 Θεσσαλονίκη Σ.ΕΚ.Ε. 4 Εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τον εκτιμητή – Επανάχρηση κτηριακών χώρων Aρχείο Περισσότερα