Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Τακτικό Μέλος ΣΕΚΕ-ΕΛΙΕ, πιστοποιημένος εκτιμητής αξιών ακινήτων, δικαστικός πραγματογνώμων, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, ελεγκτής δόμησης, πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής Γ΄ τάξης, ενεργειακός ελεγκτής Α΄τάξης, τεχνικός ασφαλείας, πιστοποιημένος μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων με εμπειρία στην εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων αναζητά εργασία ή συνεργασία με πιστοποιημένη Εταιρεία Συμβούλων Εκτιμητών Ακίνητης Περιουσίας ή με πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακίνητης Περιουσίας (μέλος ΣΕΚΕ)

Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  Ν ι κ ο λ ά κ ο ς

2105150504

6977206496

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Τακτικό Μέλος ΣΕΚΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ με μικρή εμπειρία στην εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων και στην Βασική Μεθοδολογία Εκτιμήσεων, αναζητά εργασία ή συνεργασία με πιστοποιημένη Εταιρεία Συμβούλων Εκτιμητών Ακίνητης Περιουσίας ή με πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακίνητης Περιουσίας (μέλος ΣΕΚΕ).

Γεώργιος Κώτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ

6932254170