Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας

Ζήτηση Εργασίας / Συνεργασίας 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Τακτικό Μέλος ΣΕΚΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ με μικρή εμπειρία στην εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων και στην Βασική Μεθοδολογία Εκτιμήσεων, αναζητά εργασία ή συνεργασία με πιστοποιημένη Εταιρεία Συμβούλων Εκτιμητών Ακίνητης Περιουσίας ή με πιστοποιημένο Εκτιμητή Ακίνητης Περιουσίας (μέλος ΣΕΚΕ).

Γεώργιος Κώτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ

6932254170