Αγγελίες

aggelies-slides

Αγγελίες

Αγγελίες 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

aggelies-slides

 

Αγγελίες προσφοράς ή/και ζήτησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, έχει ενεργοποιηθεί νέο πεδίο με τίτλο Αγγελίες, όπου τα ενδιαφερόμενα Μέλη μπορούν να μας αποστέλλουν στο info@avag.gr αγγελίες ζήτησης ή/και προσφοράς εργασίας ώστε στη συνέχεια να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 

 

    

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, έχει ενεργοποιηθεί νέο πεδίο με τίτλο Αγγελίες, όπου τα ενδιαφερόμενα Μέλη μπορούν να  μας αποστέλλουν στο info@avag.gr  αγγελίες ζήτησης ή/και προσφοράς εργασίας ώστε στη συνέχεια να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.
 
Χ. Φωτοπούλου        Κ. Πάλλης
Πρόεδρος                Γενικός Γραμματέας