Ανακοίνωση για τη πιστοποίηση ΤΕΕ

Ανακοίνωση για τη πιστοποίηση ΤΕΕ

Ανακοίνωση για τη πιστοποίηση ΤΕΕ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ανακοίνωση Σ.ΕΚ.Ε. σχετικά με την πιστοποίηση ΤΕΕ.

 


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
προς άρση τυχόν παρανοήσεων, το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πιστοποίηση του επαγγέλματος του εκτιμητή:

 
1.    Με βάση την εξέταση των δημοσιευμένων Κανονισμών από το ΤΕΕ, διαπιστώσαμε ότι το σχήμα που έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Βασίζεται στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS) που υιοθετεί και το RICS (Red Book) και δεν περιλαμβάνει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) που υιοθετεί η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εκδίδονται από την TEGoVA, μέλος της οποίας είναι ο Σ.ΕΚ.Ε., και είναι προϋπόθεση για την χορήγηση της επαγγελματικής αναγνώρισης REV.

 

 

  • Ο μηχανισμός των εξετάσεων βασίζεται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω του ΟΠΣ του ΤΕΕ ΦΠΠ, για το οποίο δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς μπορεί να βαθμολογήσει τους συμμετέχοντες στο τμήμα που αφορά τις εκτιμητικές υποθέσεις / προβλήματα που θα κληθούν οι εξεταζόμενοι να «λύσουν».

 

  • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχήμα (ακαδημαϊκά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, γνωστικά πεδία) είναι ανάλογες αυτών που έχει θεσπίσει και ο Σ.ΕΚ.Ε. με την PeopleCert.

 

  • Από πλευράς κόστους οι διαφορές θεωρούνται μη σημαντικές.

 

  • Τέλος, και ίσως το σημαντικότερο, το σχήμα δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. και πιθανότατα δεν εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΟΙΚ.

 

2.   Ο Σύλλογος έχει καταβάλλει πολύ σοβαρή προσπάθεια για την εισαγωγή της πιστοποίησης του επαγγέλματος, απευθυνόμενος στα αρχικά στάδια και στο ΤΕΕ, από το οποίο τότε δεν είχε θετική ανταπόκριση, δίνοντας έμφαση στο στήσιμο μιας αδιάβλητης και αντικειμενικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος θα διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματος και με την συμμετοχή του στην Επιτροπή Αμεροληψίας του  σχήματος του ΤΕΕ, στην οποία έχει κληθεί να συμμετάσχει, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Ελλήνων εκτιμητών.  Η θέση μας είναι διαχρονικά σταθερή και είναι υπέρ του ανοίγματος του επαγγέλματος με κανόνες που θα διασφαλίζουν την πιστοποίηση επαγγελματιών που θα τιμούν τον τίτλο του Εκτιμητή και για τους οποίους η εκπόνηση εκτιμήσεων θα είναι βασική επαγγελματική ενασχόληση και όχι παράλληλη, ευκαιριακή δραστηριότητα. Οι ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εκτιμητές κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες,  δεν συγχωρούν κάτι λιγότερο από σοβαρό επαγγελματισμό και δέσμευση.

3.    Ο Σύλλογος συνεχίζει την δραστηριότητα πιστοποίησης των μελών του με τις ήδη προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης από το υπάρχον διαπιστευμένο σύστημα και θα εξετάσει στο άμεσο μέλλον την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλους φορείς, εφόσον καλύπτουν τις προδιαγραφές ποιότητας που έχει θεσπίσει και επιβάλλει το σχήμα REV που εκπροσωπεί για την Ελλάδα και τα μέλη του. Τα μέλη μας θα ενημερώνονται για κάθε εξέλιξη στο θέμα μέσα από επίσημες ανακοινώσεις του Συλλόγου που θα δημοσιοποιούνται στο site του.»


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας