ΦΕΚ ανάθεσης σε πιστοποιημένους εκτιμητές του ΥΠΟΙΚ

adobe

ΦΕΚ ανάθεσης σε πιστοποιημένους εκτιμητές του ΥΠΟΙΚ

ΦΕΚ ανάθεσης σε πιστοποιημένους εκτιμητές του ΥΠΟΙΚ 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΦΕΚ ανάθεσης σε πιστοποιημένους εκτιμητές του ΥΠΟΙΚ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας επισυνάπτουμε την Υπουργική Απόφαση Ανάθεσης σε Πιστοποιημένους Εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και διευκρινίζουμε ότι, στο Παράρτημα Α στον Πίνακα Ανάθεσης αναγράφεται το ID ΕΚΤΙΜΗΤΗ και δίπλα οι ζώνες που έχουν ανατεθεί στον κάθε εκτιμητή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το help desk του Σ.ΕΚ.Ε. στα παρακάτω στοιχεία:
               
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Αμπατζής, 2103266172, 6948804973, aabatzis@alpha.gr
Τακτικό Μέλος Δ.Σ.: Αντιγόνη Δούναβη, 2310406836, 6936996966, adounavi@gmail.com
Τακτικό Μέλος Δ.Σ.: Μαριάννα Σφούγγαρη, 2310506203, 6974454624, msfougari@eurobank.gr
Μέλος Σ.ΕΚ.Ε.: Κωνσταντίνος Μαγκανάρης, 2310266262, 6955660898, kmaganaris@outlook.com

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

        Πρόεδρος                             Γενική Γραμματέας

 

Συνημμένο:

adobe ΦΕΚ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ