Νέα ενημέρωση: Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών

Νέα ενημέρωση: Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών

Νέα ενημέρωση: Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Νέα ενημέρωση: Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ειδοποίησης σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Δ6ΡΗ-89Β) στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικές διευκρινίσεις, ως προς την εκτέλεση του εκτιμητικού έργου, θα δοθούν άμεσα.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

        Πρόεδρος                             Γενική Γραμματέας