Ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας, Διαγραφή συνταξιούχων, Μεταφορά αρχείου REV

seke-sfragida

Ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας, Διαγραφή συνταξιούχων, Μεταφορά αρχείου REV

Ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας, Διαγραφή συνταξιούχων, Μεταφορά αρχείου REV 133 133 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-sfragidaΟ Σύλλογος σας ενημερώνει για τα παρακάτω τρία θέματα και παρακαλεί για την άμεση ανταπόκρισή σας: (1) Ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών στο site του Συλλόγου, (2) Διαγραφή συνταξιούχων μελών, (3) Μεταφορά του αρχείου πιστοποιημένων εκτιμητών REV από την Peoplecert, όπου αυτό σήμερα τηρείται, στο Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος.

 

 


1.   Ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών στο site του Συλλόγου
 
Όπως πολλοί θα έχετε διαπιστώσει, σήμερα στο site του Συλλόγου (www.avag.gr) τα εμφανιζόμενα στοιχεία των μελών κατά την «Αναζήτηση» είναι τα ακόλουθα:

 

i. Αρ. μητρώου Σ.ΕΚ.Ε.

ii. Ημερομηνία Εγγραφής Μέλους  Σ.ΕΚ.Ε.

iii. Αρ. Peoplecert (εάν υπάρχει)

iv. Αρ. Tegova (εάν υπάρχει)

v. Όνομα

vi. Επώνυμο

vii. Πόλη

viii. Νομός

ix. Ειδικότητα

x. Κατηγορία Μέλους

xi. Πιστοποιήσεις
 
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας για την καλύτερη αναζήτησή του από δυνητικούς πελάτες, παρακαλείται να συμπληρώσει τη συνημμένη δήλωση και να την  αποστείλει είτε ηλεκτρονικά  (στο info@avag.gr ή με fax στο 2103266118 με την ένδειξη  «για Σ.ΕΚ.Ε., υπόψη κ. Νικολέττας Κούτσιαρη»), είτε σε φυσική μορφή με αλληλογραφία στην ως άνω διεύθυνση.
 
Τα επιπλέον στοιχεία που θα εμφανίζονται για κάθε μέλος στο site – εφόσον θα συμπληρώσει τη δήλωση –  είναι τα ακόλουθα:
Πατρώνυμο / Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ) / Σταθερό τηλέφωνο / Κινητό τηλέφωνο / Δ/νση e-mail / Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών (εάν υπάρχει)

 

WordΔήλωση Στοιχείων
 
 
2.   Διαγραφή συνταξιούχων μελών
 
Επιπλέον, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. που συνταξιοδοτήθηκαν να μας το δηλώσουν ηλεκτρονικά ή με επιστολή ώστε – σύμφωνα με το Καταστατικό –  να διαγραφούν από το Σύλλογο.

   
3.   Μεταφορά του αρχείου πιστοποιημένων εκτιμητών REV από την Peoplecert, όπου αυτό σήμερα τηρείται, στο Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος
 
Το αρχείο με τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των πιστοποιημένων εκτιμητών REV σήμερα τηρείται αποκλειστικά από την Peoplecert στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Σ.ΕΚ.Ε. για την απονομή της πιστοποίησης Expert Valuer / REV. Ο Σύλλογος αναμένει επιθεώρηση από την TEGoVa εντός του επόμενου μήνα και, όπως πληροφορηθήκαμε, η τήρηση του συγκεκριμένου αρχείου από τον Σ.ΕΚ.Ε είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η άμεση μεταφορά / αντιγραφή του αρχείου στην έδρα του Συλλόγου.
 
Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε λοιπόν (λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων)  για τη συμπλήρωση της συνημμένης εξουσιοδότησης και την αποστολή της το συντομότερο δυνατό,  αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένη στο info@avag.gr ή με fax στο 2103266118 με την ένδειξη  «για Σ.ΕΚ.Ε., υπόψη κ. Νικολέτας Κούτσιαρη») και στη συνέχεια σε φυσική μορφή  στη διεύθυνση του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.
 
Σύλλογος  Εκτιμητών Ελλάδος ( Σ.ΕΚ.Ε.)
Πανεπιστημίου 43
8ος όροφος (Alpha Αστικά ακίνητα)
10252 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3210340
 
Ειδικότερα οι συνάδελφοι, που πρόκειται να επιτηρήσουν το Μάρτιο  την πιστοποίησή τους, θα πρέπει, όταν λάβουν ειδοποίηση από την PEOPLE CERT να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την περίοδο 03/2014 μ/03/2015, να τα στείλουν εις διπλούν (ένα φάκελο στην PEOPLE CERT και ένα φάκελο στο Σ.ΕΚ.Ε)  προς αποφυγή μελλοντικής αναστάτωσης της  μεταφοράς του αρχείου όπως προέκυψε τώρα για τα παρελθόντα έτη.

 

WordΕξουσιοδότηση