Αγορά λογιστικού προγράμματος από την εταιρεία System Soft Α.Ε., μέλος του ομίλου της Singular Logic

SiLo Control

Αγορά λογιστικού προγράμματος από την εταιρεία System Soft Α.Ε., μέλος του ομίλου της Singular Logic

Αγορά λογιστικού προγράμματος από την εταιρεία System Soft Α.Ε., μέλος του ομίλου της Singular Logic 200 75 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

SiLo ControlTo Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα την προμήθεια λογιστικού προγράμματος από την εταιρεία System Soft Α.Ε., μέλος του ομίλου της Singular Logic,για την καταχώρηση και παρακολούθηση των συνδρομών των μελών και των λοιπών εισπράξεων, καθώς και τη διαφάνεια της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου.

Μετά από έρευνα επιλέχτηκε το πακέτο προγραμμάτων «SingularLogic Control 2», «SingularLogic Control ΕΡΓΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» και «SingularLogic Control ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ». Το παραπάνω λογιστικό πρπόγραμμα δίνει τη δυνατότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης (εισπράξεις, πληρωμές κλπ), της παρακολούθησης των συναλλασσόμενων, καθώς και της διαχείρισης των Βιβλίων Β’ κατηγορίας. Ενσωματώνει την εμπειρία της Singular Logic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.