Απονομή πιστοποιητικών σε 146 επαγγελματίες εκτιμητές από την TEGoVA και την PEOPLECERT

1

Απονομή πιστοποιητικών σε 146 επαγγελματίες εκτιμητές από την TEGoVA και την PEOPLECERT

Απονομή πιστοποιητικών σε 146 επαγγελματίες εκτιμητές από την TEGoVA και την PEOPLECERT 900 660 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

1Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), το Σάββατο 30 Ιουνίου του 2012 στο ξενοδοχείο Hilton, 146 επαγγελματίες εκτιμητές – 143 μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. και 3 του Σ.Ο.Ε. έλαβαν την επίσημη αναγνώριση Recognized European Valuer (REV) της TEGoVa, μαζί με τα πιστοποιητικά PEOPLECERT «Expert Property Valuer».

Η πιστοποίηση της PEOPLECERT παρέχει διεθνή αναγνώριση για τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων, αποτελώντας προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου Recognized European Valuers (REV) στην Ελλάδα που χορηγούν στα μέλη τους ο Σ.ΕΚ.Ε. και το Σ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGoVA.

Το σχήμα πιστοποίησης PEOPLECERT «Expert Property Valuer» αναπτύχθηκε από εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή της PEOPLECERT στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του Σ.ΕΚ.Ε., του Σ.Ο.Ε. και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι σύμφωνο με τις διαδικασίες του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024, πληροί τις απαιτήσεις της TEGoVa και ακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς πρακτικές εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας.

Φωτογραφικό υλικό

{gallery}avag-content/Announcments/ann300612{/gallery}.