Ενημερωτική επιστολή προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους

letter

Ενημερωτική επιστολή προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Ενημερωτική επιστολή προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους 460 276 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

letterTo Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα στο πλαίσιο προώθησης του επαγγέλματος του Εκτιμητή στην Ελλάδα και του Σχήματος Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV, την αποστολή ενημερωτικής επιστολής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Με την επιστολή αυτή τους γνωστοποιεί την ύπαρξη και το ρόλο του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και του σχήματος επαγγελματικής αναγνώρισης REV σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζονται εν συντομία τα προσόντα των μελών μας (ακαδημαϊκή εκπαίδευση, μακροχρόνια εμπειρία κλπ), καθώς και τα πλεονεκτήματα από την χρήση των υπηρεσιών των αναγνωρισμένων κατά REV μελών μας.

adobeΑναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προώθηση του επαγγέλματος του Εκτιμητή στην Ελλάδα και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την Πολιτεία με στόχο την προσφορά εκτιμητικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και εγνωσμένου κύρους.