Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο και η κοινή ημερίδα του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αντίστοιχο Σύλλογο της Βουλγαρίας (C.I.A.B.)

Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο και η κοινή ημερίδα του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αντίστοιχο Σύλλογο της Βουλγαρίας (C.I.A.B.)

Κοινό Διοικητικό Συμβούλιο και η κοινή ημερίδα του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αντίστοιχο Σύλλογο της Βουλγαρίας (C.I.A.B.) 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία το κοινό Διοικητικό Συμβούλιο και η κοινή ημερίδα του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος με τον αντίστοιχο Σύλλογο της Βουλγαρίας (C.I.A.B.) την Παρασκευή 15-05 και το Σάββατο 16-05 αντίστοιχα.

 

Φωτογραφικό υλικό

{gallery}avag-content/Announcments/ann100615{/gallery}.