Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2018

Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2018

Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2018 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Πεπραγμένα Σ.ΕΚ.Ε. (Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018)
Οικονομικός Απολογισμός (Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018)
Οικονομικός Προϋπολογισμός (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019)

 

Αγαπητά Μέλη,

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Πεπραγμένα και τα Οικονομικά Στοιχεία του Συλλόγου για την περίοδο Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018, όπως και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για την περίοδο που ακολουθεί Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019.

 

Πεπραγμένα Συλλόγου Περιόδου Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018:

{pdf=images/pdf/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ_2018.pdf|100%|350|native}

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου Ιουνίου 2017 – Μαϊου 2018 και

Στοιχεία Προϋπολογισμού Περιόδου Ιουνίου 2018 – Μαϊου 2019:

{pdf=images/pdf/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΕΚΕ_2018.pdf|100%|350|native}