ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.ΕΚ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.ΕΚ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ.ΕΚ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΜΑΙΟΥ 2017 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Αγαπητά Μέλη,

στην συνέχεια παρουσιάζονται τα Πεπραγμένα και τα Οικονομικά Στοιχεία του Συλλόγου για την περίοδο που μας πέρασε, όπως και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για την περίοδο που ακολουθεί:

 

Πεπραγμένα Συλλόγου Περιόδου Ιουνίου 2016 – Μαϊου 2017:

{pdf=images/pdf/PEPRAGMENA_2017.pdf|100%|350|native}

 

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου Ιουνίου 2016 – Μαϊου 2017 και

Στοιχεία Προϋπολογισμού Περιόδου Ιουνίου 2017 – Μαϊου 2018:

{pdf=images/pdf/OIKONOMIKOS_APOLOGISMOS_2017.pdf|100%|350|native}