Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2019

Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2019

Απολογισμός Σ.ΕΚ.Ε. 2019 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

 

Πεπραγμένα Σ.ΕΚ.Ε. (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019)
Οικονομικός Απολογισμός (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019)
Οικονομικός Προϋπολογισμός (Ιούνιος 2019 – Μάιος 2020)

 

Αγαπητά Μέλη,

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Πεπραγμένα και τα Οικονομικά Στοιχεία του Συλλόγου για την περίοδο Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019, όπως και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για την περίοδο που ακολουθεί Ιούνιος 2019 – Μάιος 2020.

 

 

Πεπραγμένα Συλλόγου Περιόδου Ιουνίου 2018 – Ιουνίου 2019:

{pdf=images/pdf/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ_2019.pdf|100%|350|native}

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου Ιουνίου 2018 – Μαϊου 2019 και

Στοιχεία Προϋπολογισμού Περιόδου Ιουνίου 20119 – Μαϊου 2020:

{pdf=images/pdf/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΕΚΕ_2019.pdf|100%|350|native}