Διαδικασία Επιτήρησης Σχήματος REV

tegova-logo-announc

Διαδικασία Επιτήρησης Σχήματος REV

Διαδικασία Επιτήρησης Σχήματος REV 263 62 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

tegova-logo-announc

Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών Εκτιμητών εμπεριέχει τη διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού η οποία εφαρμόζεται σε κάθε ετήσια επέτειο από την απόκτηση της Αρχικής Πιστοποίησης.

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά μας μέλη,

Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών Εκτιμητών εμπεριέχει τη διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού η οποία εφαρμόζεται σε κάθε ετήσια επέτειο από την απόκτηση της Αρχικής Πιστοποίησης.

Για τη συμμετοχή σας στην ετήσια επιτήρηση του σχήματος από το Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT  και σύμφωνα με τις οδηγίες της TEGοVA κατά τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε στο Σ.ΕΚ.Ε., θα πρέπει να υποβάλετε:

Α. Την συνημμένη Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. και

Β. Παράλληλα στο Σ.ΕΚ.Ε. και στην PEOPLECERT  τα απαραίτητα για την επιτήρηση του σχήματος δικαιολογητικά:

1.    Πίνακα με πέντε (5) υποθέσεις εκτίμησης που διενεργήσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη επιτήρηση μέχρι σήμερα, δύο (2)  από τις οποίες σε ηλεκτρονική  μορφή.
2.    Πίνακα με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τη συνεχή κατάρτιση στην Εκτιμητική στο τελευταίο χρονικό διάστημα συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών.
3.    Κατάθεση ποσού εκατό (100 )€  δικαίωμα της TEGOVA στο λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.
•    Alpha Bank (Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 )
                         IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
1.    Κατάθεση ποσού εκατό (100 )€  στο λογαριασμό της  PEOPLECERT
•      Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504)
•    Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241)

5.    Κατάθεση ποσού πενήντα (50)€  συνδρομή του Σ.ΕΚ.Ε. για το έτος 2014. Σε περίπτωση που έχετε ήδη πληρώσει τη συνδρομή στο σύλλογο δεν απαιτείται αυτό το δικαιολογητικό.

 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή  σας στην επιτήρηση του σχήματος REV μέσα στο  μήνα Σεπτέμβριο και πριν από την ερχόμενη Γενική Συνέλευση της TEGoVA.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.
Χ. Φωτοπούλου               Κ. Πάλλης
Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας

Word Πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση