Εκλογές Σ.ΕΚ.Ε. 2014

ekloges-image

Εκλογές Σ.ΕΚ.Ε. 2014

Εκλογές Σ.ΕΚ.Ε. 2014 270 212 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ekloges-image

Αποτελέσματα Εκλογών Σ.ΕΚ.Ε. 2014

Στις 28 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Αμαλία που ορίσθηκε ως τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε), με έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας στις 10:00 και λήξη στις 14:03 συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή του σωματείου αποτελούμενη από τους:

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Αγγελίδης Δημοσθένης,

2/ Πτερούντιος Ηλίας και

3/ Τράκας Κωνσταντίνος,

(Μέλη του Συλλόγου) όπως ορίστηκαν ομόφωνα από την από 27/6/2014 Γενική Συνέλευση του.”

Η εφορευτική επιτροπή:

1.      Την 27/06/2014 (ημέρα γενικής συνέλευσης), ενημερώθηκε για τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας “Zeus”από αντιπροσώπους της εταιρίας ΕΔΕΤ Α.Ε. που το υποστηρίζει και παρέλαβε από ένα αρχείο “ιδιωτικού κωδικού κρυπτογράφησης”.

2.      Την 27/06/2014 (ημέρα γενικής συνέλευσης) επαλήθευσε την εισαγωγή της λίστας με ονόματα και Email των ψηφοφόρων του συλλόγου καθώς και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (περιγραφές) που αφορούσαν την εφαρμογή Zeus και ενεργοποίησε τη διαδικασία αυτόματης αποστολής Email προς τους ψηφοφόρους (μέσω των οποίων εστάλησαν οδηγίες και προσωπικά στοιχεία που απαιτούνταν για την συμμετοχή τους στην διαδικασία),

3.      Την 28/06/2014 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) συνήλθε στις 09:30 το πρωί και επιβεβαίωσε μέσω της εφαρμογής Zeus την ολοκλήρωση της αποστολής του συνόλου των ενημερωτικών Email προς τους ψηφοφόρους,

4.      Φρόντισε για την εγκατάσταση φορητών ηλ. υπολογιστών που χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διαδικασίας αλλά και για τη δυνατότητα ψηφοφορίας από όσα μέλη το επιθυμούσαν,

5.      Στις 10:00, μέσω της εφαρμογής Zeus επιβεβαίωσε την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας.

6.      Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας απαιτήθηκε ενημέρωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και επαναποστολή των σχετικών Email περιορισμένου αριθμού ψηφοφόρων διαδικασία που υποστηρίχθηκε από τους αρμόδιους της εταιρείας κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκάστοτε ψηφοφόρου στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής (οι σχετικές αλλαγές καταγράφηκαν και παραδόθηκαν),

7.      Επιβεβαίωσε τη λήξη της διαδικασίας ψηφοφορίας στις 14:03.

8.      Ξεκίνησε τη διαδικασία αποκρυπτογράφησης ενώπιον των αρμοδίων και μόνο ατόμων της εταιρείας ΕΔΕΤ Α.Ε. κάνοντας χρήση των 3 προσωπικών κωδικών.

9.      Επιβεβαίωσε την παραλαβή των αρχείων αποτελεσμάτων (παραδόθηκαν στο σύλλογο σε ψηφιακή μορφή)

 

Συνοπτική περιγραφή αποτελεσμάτων:

Κάλπες: 2 (Διοικητικό συμβούλιο – Ελεγκτική επιτροπή)

Αριθμός υποψηφίων: (18 για το Δ.Σ. και 5 για την Ε.Ε.)

Συνολικός αριθμός ψηφοφόρων: 1095 (παραδόθηκε λίστα στο σύλλογο)

Συνολικός αριθμός ψηφοδελτίων: 586 για Δ.Σ. και 542 για την Ε.Ε. (παραδόθηκε λίστα στο σύλλογο)

Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: 586 για Δ.Σ. και 542 για την Ε.Ε. (παραδόθηκε λίστα στο σύλλογο)

Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 2 για Δ.Σ. και 63 για την Ε.Ε. (παραδόθηκε λίστα στο σύλλογο)

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για Δ.Σ.:

1.      Στουρνάρας Ιωάννης= 237

2.      Φωτοπούλου Χριστίνα= 190

3.      Καρρά Σαμάνθα – Ευθυμία= 184

4.      Καρακίτσιου Ελένη= 176

5.      Παπαορφανός Αντώνιος= 110

6.      Πάλλης Κωνσταντίνος= 108

7.      Ρούζης Σωτήριος= 97

8.      Μουρούσια Ευγενία= 81

9.      Ανετάκης Δημήτριος= 69

10.    Τερλεμές Ξάνθιππος= 69

11.    Τουρτούρα Δέσποινα= 55

12.    Αποστολίδου Ειρήνη= 54

13.    Καπετανίδης Χρήστος= 49

14.    Παπαδάκης Γεώργιος= 44

15.   Στρίγγλος Κωνσταντίνος= 11

16.   Σπίγγος Σπυρίδων= 9

17. Μπότσης Στυλιανός= 4

18. Πετρογιάννης Αθανάσιος= 4

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για Ε.Ε.:

1.      Δούναβη Αντιγόνη= 202

2.      Πλιάτσικα Ειρήνη= 147

3.      Φραντζής Παντελής= 132

4.      Λιάκου Μαρία= 105

5.      Ράπτη Κωνσταντίνα= 90