Εκλογή Νέου Δ.Σ. της TEGoVA

tegova-bod

Εκλογή Νέου Δ.Σ. της TEGoVA

Εκλογή Νέου Δ.Σ. της TEGoVA 199 99 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

tegova-bodΟ Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) εκπροσωπείται στο νέο Δ.Σ. της TEGoVA, μέσω του Γενικού Γραμματέα του κ. Κωνσταντίνου Πάλλη, ο οποίος εξελέγη στην πρόσφατη Γεν. Συνέλευση της TEGoVA που έγινε στο Oslo στις 16/5/2014.

 

 

 

 

 

Η TEGoVA είναι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Εκτιμητικών Οργανισμών στην οποία είναι εγγεγραμμένες 59 Εκτιμητικές Ενώσεις που αντιπροσωπεύουν πάνω από 70.000 εκτιμητές σε 32 χώρες.

Προτεραιότητα του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ΤΕGoVA, αποτελεί η συνδρομή προς το Ελληνικό Κράτος για την ανάπτυξη αξιόπιστων εθνικών εκτιμητικών προτύπων για σκοπούς ενυπόθηκου δανεισμού που θα βασίζονται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) όπως άλλωστε αυτό καθορίζεται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Στεγαστική Πίστη (2014/77/ΕΕ Mortgage Directive) και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB).

Η εκλογή του κ. Πάλλη αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του Σ.ΕΚ.Ε. τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο στα θέματα της εκτιμητικής.

 

The Board of Directors

 

Krzysztof Grzesik – Chairman of the Board of Directors

The Polish Federation of Valuers’ Associations (PFVA) – International Representative

Roger Messenger – Vice-Chairman of the Board of Directors

INSTITUTE OF REVENUES RATING AND VALUATION (IRRV) Immediate Past President

Silvia Cappelli – Member of the Board of Directors

Association of Property Valuation Companies for the Banking Sector- Vice-President

Jean-François Drouets – Member of the Board of Directors

French Association of Property Valuation Companies – President

Danijela Ilić – Member of the Board of Directors

National Association of Valuers of Serbia (NAVS) – President

Wolfgang Kälberer – Member of the Board of Directors

Association of German Pfandbrief Banks (vdp)

Konstantinos P. Pallis – Member of the Board of Directors

Association of Greek Valuers (AVAG) – Secretary General

Adrian Vascu – Member of the Board of Directors & Treasurer

National Association of Romanian Valuers – President