Προτεινόμενο e-learning απο το ΕΚΠΑ

Προτεινόμενο e-learning απο το ΕΚΠΑ

Προτεινόμενο e-learning απο το ΕΚΠΑ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος


Σας  ενημερώνουμε ότι  ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με θέμα «Εκτιμητής Ακινήτων» κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το εν λόγω e-learning θα αναγνωρίζεται από το Σύλλογο με είκοσι (20) ώρες CPD και θα δοθεί 15% έκπτωση επί του συνολικού κόστους του προγράμματος στα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε.

 
Mπορείτε να δείτε την προκήρυξη σε αυτόν το σύνδεσμο.