Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

       Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος υποστηρίζει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα :

(A)   «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» του ΑΠΘ

(B)    Εκτιμητής Ακινήτων, Real Estate Investment & Finance, Real Estate Management του ΕΚΠΑ.

 

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά θα αναγνωρίζονται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως έξι (6) μήνες επαγγελματική εμπειρία  στην Εκτιμητική και θα προσμετρούν για τη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, θα προσμετρούν ως είκοσι (20) ώρες εκπαίδευσης CPD. Επισυνάπτονται σχετικές πληροφορίες:

 

(A)   «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» του ΑΠΘ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., με τη συνεργασία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) μέλους του  Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGοVA) και εντεταλμένος  χορηγός για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης REV (Recognized European Valuer), θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων».

Σκοπός του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε Απόφοιτους Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών που θα το παρακολουθήσουν στην επιστήμη της εκτιμητικής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους ως εκτιμητές και να διευκολυνθούν στην διαδικασία επαγγελματικής πιστοποίησής τους μέσα από τα υφιστάμενα σχήματα επαγγελματικής πιστοποίησης εκτιμητών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες και καλύπτει τα εξής θεματικά πεδία:

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Διαχείριση Καινοτομίας

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Διαπραγματεύσεις

Επιχειρηματική Ηθική

Βασικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Στρατηγική Χρηματοδότησης Ακινήτων στην Πράξη

Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και Εφαρμογές

Διαχείριση Έργων

Απαλλοτριώσεις

Διαχείριση Κεφαλαιαγοράς

Real Estate Investment Banking / Structured Finance

Ανάπτυξη του Έργου Ακινήτων

Μεσιτεία

Οικονομική Θεωρία

Στατιστική Θεωρία

Κύκλοι Real Estate και Μοντέλα Πρόβλεψης – Μοντέλα Βελτιστοποίησης – Δείκτες Τιμών

Πολεοδομική Νομοθεσία

Περιφερειακή Οικονομική

Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Αστική Οικονομία και Real Estate

Μέθοδοι Εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων

Νομοθεσία   

 

Στα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνονται διαλέξεις, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους την πολύπλευρη και διαδραστική συμμετοχή τους, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους. Το προσωπικό που θα διδάξει στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, καθώς επίσης και μέλη ΔΕΠ τμημάτων του Παν. Μακεδονίας και επαγγελματίες εκτιμητές μέλη του Σ.Ε.Κ.Ε. με αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα θεματικά πεδία του προγράμματος.

Το σύνολο των μονάδων ECTS που προβλέπονται από το πρόγραμμα είναι 15.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών, όλων των ειδικοτήτων, Οικονομικών Σχολών, όλων των ειδικοτήτων, και απόφοιτων ΑΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των ως άνω σχολών ΑΕΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών.

Η διδασκαλία θα γίνεται σε αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών απογευματινές ή βράδυνες ώρες τις ημέρες Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας προβλέπεται ότι θα είναι οι 12 ώρες.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται με εκπόνηση εργασιών από αυτούς με το πέρας της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα που θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις προβλεπόμενες απαιτήσεις, θα χορηγηθούν:

·         Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα αναγνωρίζεται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως έξι (6) μήνες επαγγελματική εμπειρία  στην Εκτιμητική και θα προσμετρά για τη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/11/2018 έως 31/12/2018 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,

·         Τίτλοι Σπουδών,

·         Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

 

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα τη βρείτε στο σύνδεσμο εδώ.

Η έναρξη του προγράμματος προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2019.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί με την έναρξη των μαθημάτων ενώ οι υπόλοιπες δύο κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος κ. Ζήση Μάλλιο (zmallios@civil.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-995674 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                          Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

      Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                          του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων                 Ζ. Μάλλιος, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

(B)    Εκτιμητής Ακινήτων, Real Estate Investment & Finance, Real Estate Management του ΕΚΠΑ.

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Εκτιμητής Ακινήτων

Early Entry για αιτήσεις έως 12/12/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα. 
Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Εκτιμητής Ακινήτων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019

Το πρόγραμμα «Εκτιμητής Ακινήτων» απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου αγοράς των ακινήτων, όπως οι εκτιμητές, οι μεσίτες, οι επενδυτικοί σύμβουλοι και οι τραπεζικοί με αντικείμενο τα ακίνητα. Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Στόχοι του προγράμματος είναι η κάλυψη σε ικανοποιητικό βαθμό των διεθνών αναδειγμένων εκπαιδευτικών προδιαγραφών οι οποίες οδηγούν στην επαγγελματική πιστοποίηση των εκτιμητών ακινήτων, και η δημιουργία ουσιαστικών πρακτικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες από ευρύτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, όπως η μεσιτική και η επενδυτική των ακινήτων.

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη
– ΣΕΚΕ
– RICS Hellas
– ΕΛΙΕ
– Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
– Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών

 

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια
(μήνες)

Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)

Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET

Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού

Μαθήματα

– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών

Αίτηση
Συμμετοχής

Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος

Εκτιμητής Ακινήτων

6

192

16

Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

-Οδηγός
σπουδών 
https://elearn.elke.uoa.gr/images/icon_pdf.png

Υποβολή 
αίτησης

Πετράκης Παναγιώτης και Μουζάκης Φώτιος 

Δίδακτρα και εκπτωτική πολιτική

Συντονιστής σπουδών είναι ο Φώτιος Μουζάκης-Νεολής (PhD, MSc, PGDip, BSc, IMC), Σύμβουλος Οικονομικών Ακίνητης Περιουσίας, Διευθυντής Frynon Research.

Ο Φώτης Μουζάκης-Νεολής διατηρεί γραφείο έρευνας στα οικονομικά των ακινήτων, αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ και απέκτησε δύο μεταπτυχιακά πτυχία και διδακτορικό τίτλο στο Πανεπιστημίου του Surrey στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ δίδασκε οικονομικά. Διατέλεσε για 11 έτη μόνιμος καθηγητής οικονομικών της ακίνητης περιουσίας στο Cass Business School – City University και οικονομικών στο University of Surrey, υπήρξε ιδρυτικός διδάσκων σε μεταπτυχιακό πάνω στην ακίνητη περιουσία της ΑΣΟΕΕ και διδάσκει στο Ελληνικό τμήμα του Heriot Watt University. Εργάστηκε ή συμβούλεψε σε μεγάλους θεσμικούς φορείς της Ευρώπης, έχει εκτενές ερευνητικό έργο, πολλές δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά (Regional Studies, Urban Studies, Journal of Property Research), σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και έχει λάβει διακρίσεις.

Συνεργάτες συγγραφής και εκπαιδευτές είναι:
Ο κ. Κωνσταντίνος Γατής, MEng, MSc, MRICS, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος Solum Property Solutions.
Ο κ. Α. Κολιάτσος, ΒA MSc PhD, Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης & Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.
Ο κ. Κοσμάς Θεοδωρίδης, Dipl. Ing. Agr., MSc (DIC), PhD, Eπικεφαλής της Ακίνητα Πόλις, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος.
Ο κΠαναγιώτης Θεοφιλόπουλος MRICS, MSc, Property Manager Hellas Capital Leasing.
Ο κ. Π. Μαυραγάνης, MEng MBA MRICS, Συντονιστής Διαχείρισης Ακινήτων του ΤΑΥΠΕΔ.
Ο κ. Χρήστος Κλειώσης, Δικηγόρος παρ’ Αρ. Πάγω, Master 2 – Droit Fiscal Université Paris 1 Pantéon – Sorbonne.
Ο κ. Δημήτρης Μπινιάρης, Ιδρυτής-Διευθυντής Binswanger Biniaris Real Estate Group , Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.)
Ο κ. Αριστείδης Παπώτης, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, R.E.V, Director of Valuation NAI Hellas.
Ο κ. Σταύρος Τερζάκης, Διπλ. Μηχαν. ΕΜΠ, Μεσίτης, Εκτιμητής, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών.
Η κα. Χριστίνα Φωτοπούλου, Πρόεδρος Σ.ΕΚ.Ε.
Ο κ. Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, τ. Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ε., Επιστ. Σύμβουλος Solum Property Solutions

 

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Real Estate Investment and Finance

Early Entry για αιτήσεις έως 12/12/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα. 
Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Real Estate Investment and Finance

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Estate Investment and Finance» απευθύνεται σε επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου της αγοράς των ακινήτων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επενδυτικά σχήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα. Έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Τα έξι μαθήματα γύρω από τα οποία είναι οργανωμένο παρέχουν ένα συγκροτημένο και σφαιρικό πλαίσιο για την οργάνωση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης πάνω στο απαιτητικό αντικείμενο της ακίνητης περιουσίας. Επιπρόσθετα, η ουσιαστική κατανόηση των απαιτητικών θεμάτων που καλύπτει το πρόγραμμα ενισχύεται από την ευρηματική μέθοδο διδασκαλίας και τη χρήση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων από την ελληνική αγορά επενδύσεων σε ακίνητα. Το πρόγραμμα αυτό συναντάται σε ένα αριθμό πεδίων με το πρόγραμμα «Εκτιμητής Ακινήτων», αλλά στοχεύει σε διαφορετικό πεδίο εμβάθυνσης.

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη
– ΣΕΚΕ
– RICS Hellas
– ΕΛΙΕ
– Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
– Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών

 

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια
(μήνες)

Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)

Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET

Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού

Μαθήματα

– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών

Αίτηση
Συμμετοχής

Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος

Real Estate Investment and Finance

6

254

21,17

Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

-Οδηγός
σπουδών 
https://elearn.elke.uoa.gr/images/icon_pdf.png

Υποβολή 
αίτησης

Πετράκης Παναγιώτης και Μουζάκης Φώτιος 

Συντονιστής σπουδών είναι ο Φώτιος Μουζάκης-Νεολής (PhD, MSc, PGDip, BSc, IMC), Σύμβουλος Οικονομικών Ακίνητης Περιουσίας, Διευθυντής Frynon Research.

Ο Φώτης Μουζάκης-Νεολής διατηρεί γραφείο έρευνας στα οικονομικά των ακινήτων, αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ και απέκτησε δύο μεταπτυχιακά πτυχία και διδακτορικό τίτλο στο Πανεπιστημίου του Surrey στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ δίδασκε οικονομικά. Διατέλεσε για 11 έτη μόνιμος καθηγητής οικονομικών της ακίνητης περιουσίας στο Cass Business School – City University και οικονομικών στο University of Surrey, υπήρξε ιδρυτικός διδάσκων σε μεταπτυχιακό πάνω στην ακίνητη περιουσία της ΑΣΟΕΕ και διδάσκει στο Ελληνικό τμήμα του Heriot Watt University. Εργάστηκε ή συμβούλεψε σε μεγάλους θεσμικούς φορείς της Ευρώπης, έχει εκτενές ερευνητικό έργο, πολλές δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά (Regional Studies, Urban Studies, Journal of Property Research), σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και έχει λάβει διακρίσεις.

 

 

Real Estate Management

Early Entry για αιτήσεις έως 12/12/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα. 
Επιπλέον ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Real Estate Management

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Real Estate Management» απευθύνεται στους απασχολούμενους στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, μέθοδο και ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Τα πέντε μαθήματα γύρω από τα οποία είναι οργανωμένο το μάθημα παρέχουν ένα συγκροτημένο και σφαιρικό πλαίσιο για την οργάνωση της γνώσης πάνω στο πολύπλευρο αντικείμενο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, από θεωρητική, πρακτική και περιγραφική άποψη. Η οργάνωση της ύλης εστιάζει αποτελεσματικά πάνω στα πεδία της οργάνωσης επιχειρήσεων και εξειδικευμένα θέματα της ακίνητης περιουσίας, προσφέροντας ένα σφαιρικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τον επαγγελματία ή για όποιον επιθυμεί να επεκτείνει τις γνώσεις του πάνω στο ευρύτερο πεδίο της ακίνητης περιουσίας.

Παρέχεται 15% έκπτωση στα μέλη
– ΣΕΚΕ
– RICS Hellas
– ΕΛΙΕ
– Ομοσπονδίας Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη)
– Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών

 

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια
(μήνες)

Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)

Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET

Τύπος 
Πιστοποιη-
τικού

Μαθήματα

– Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού 
-Οδηγός Σπουδών

Αίτηση
Συμμετοχής

Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος

Real Estate Management

6

178

14,83

Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού

-Οδηγός
σπουδών https://elearn.elke.uoa.gr/images/icon_pdf.png

Υποβολή 
αίτησης

Μουζάκης Φώτιος και Πετράκης Παναγιώτης