Εξετάσεις Πιστοποίησης

Word

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Εξετάσεις Πιστοποίησης 40 40 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις Πιστοποίησης του Σχήματος Επαγγελματιών Εκτιμητών

 

 Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, ορίσθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών για όλα τα Επίπεδα τα οποία παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω.

·         Expert Valuer in Real Estate Property – REV – Κυριακή 15 Απριλίου 2018

·         Valuer in Machinery, Plant & Equipment – Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

·         Valuer in Real Estate Property – Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

 
Παρακάτω βρίσκονται ανηρτημένες οι επιστολές με τις οδηγίες για την κατάθεση φακέλου και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε. 

 
Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Expert Valuer in Real Estate Property – REV λήγει στις 09 Μαρτίου 2018.

 
Οι οδηγίες για τις εξετάσεις Valuer in Real Estate Property και Valuer in Machinery, Plant & Equipment, θα αποσταλούν αρχές Μαϊου.

Παρακαλούνται τα μέλη, που πιθανόν θέλουν να συμμετάσχουν και στις δύο εξετάσεις στις 24/6/2018, να ενημερώσουν το Σύλλογο μέχρι και την Πέμπτη 15/3/2018 προκειμένου να αλλάξει η ημερομηνία.


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 Συνημμένα:

 

 

 

Word Αίτηση Σ.ΕΚ.Ε. – REV

adobe Αίτηση PEOPLECERT EXPERT VALUER


Word Αίτηση EXPERT VALUER


adobe Πίνακας Εκτιμήσεων EXPERT VALUER REV

adobe Οδηγίες