Εξετάσεις πιστοποίησης 2017

Εξετάσεις πιστοποίησης 2017

Εξετάσεις πιστοποίησης 2017 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις πιστοποίησης 2017

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης για τα ακόλουθα ΣΧΗΜΑΤΑ:

Expert Valuer in Real Estate Property – REV

Valuer in Real Estate Property

Valuer in Machinery, Plant & Equipment


Παρακάτω παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων πιστοποίησης 2017: