Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών

Word

Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών

Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών 40 40 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Εξετάσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις και για τα δύο σχήματα Valuer in Real Estate Property και Valuer in Machinery, Plant & Equipment, θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.

 
Παρακάτω βρίσκονται ανηρτημένες οι επιστολές με τις οδηγίες για την κατάθεση φακέλου και οι σχετικές αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε.

 
Όσα Μέλη δεν πέρασαν τις εξετάσεις REV και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Valuer, δε χρειάζεται να καταθέσουν νέο φάκελο, θα πρέπει να αποστείλουν στο email του Συλλόγου info@avag.gr το παραστατικό της πληρωμής του ποσού των 170 ευρώ και την αίτηση προς την PEOPLECERT.

 
Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις λήγει στις 21 Μαΐου 2018.


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

 

 

 Συνημμένα:

 

Word Αίτηση Valuer in Real Estate Property

adobe Αίτηση PEOPLECERT


Word Αίτηση Valuer in Machinery, Pland and Equipment


adobe Πίνακας 10 Εκτιμήσεων

adobe Οδηγίες γιε εξετάσεις VALUER