ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Προκειμένου να προβούμε σε προγραμματισμό εξετάσεων για το έτος 2018, παρακαλούμε τα Μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα πιστοποίησης, να αποστείλουν email στο Σύλλογο μέχρι και τις 23/11/2017.

·         Valuer in Real Estate Property

·         Valuer in Machinery, Plant & Equipment

·         Expert Valuer in Real Estate Property – REV

Τα σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις θα είναι διήμερα και για τα σχήματα Valuer in Real Estate Property και Expert Valuer in Real Estate Property – REV θα είναι κοινά.

 
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2018 και οι εξετάσεις τον Απρίλιο για το σχήμα Expert Valuer in Real Estate Property – REV και το Μάιο για τα άλλα δύο σχήματα Valuer.
 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας