Εξετάσεις Valuer in Plant & Equipment

Εξετάσεις Valuer in Plant & Equipment

Εξετάσεις Valuer in Plant & Equipment 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκρίθηκε ως ημερομηνία εξετάσεων ο Σεπτέμβριος  με ποσοστό 90%.

Μετά απ΄ αυτό, ο Σύλλογος μας ενημέρωσε σχετικά την εταιρεία People Cert  προκειμένου να συντονίσει  τη διοργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας.

Με νεότερη επιστολή μας θα σας γνωστοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία και θα σας καθοδηγήσουμε για την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία και θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της PEOPLE GERT (www.peoplecert.gr).

Eπίσης,  θα φροντίσουμε για την διοργάνωση μιας τουλάχιστον ημερίδας  μέχρι το τέλος Ιουνίου προκειμένου να συμπληρωθούν οι 20 απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης.

Τέλος  όσον αφορά στην έλλειψη των απαιτούμενων εκτιμήσεων (10 την τελευταία διετία) , όσοι συνάδελφοι συνεργάζεστε με Τράπεζες μπορείτε να απευθυνθείτε σ΄αυτές , καθώς έχει δοθεί οδηγία από το Δ.Σ. να βοηθήσουν όσο αυτό είναι δυνατόν. Οι συνάδελφοι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, καλό θα ήταν να απευθυνθούν σε εκτιμητικές εταιρείες ή σε πιστοποιημένους εκτιμητές  προκειμένου να εξασφαλίσουν την πληρότητα του φακέλου υποψηφίου και να μην προβληματιστούν την τελευταία στιγμή  με δυσάρεστες συνέπειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συλλόγου.