Πρόσκληση σε Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Σε συνέχεια της από 4 Ιουνίου 2018 πρόσκλησης για την Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

 

  •     Κατά την πρώτη ορισμένη ημερομηνία, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 δεν υπήρξε απαρτία.
  • Δεδομένης της μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα και με την αρχική Πρόσκληση, θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10 στην Αθήνα, όπου αρκεί η παρουσία είκοσι (20) τακτικών ταμειακά ενήμερων μελών του Συλλόγου.

 

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα  του έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018).
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018).
  • Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (1/6/2018 – 31/5/2019).
  • Απονομή τίτλου Επίτιμου Προέδρου στην κα Χριστίνα Φωτοπούλου λόγω αποχώρησής της.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Ενημέρωση Γενικής Συνέλευσης για τις Αρχαιρεσίες (28 Ιουνίου 2018): Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη (ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές των πέντε (5) τελευταίων ετών ή αν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του συλλόγου για μικρότερο χρονικό διάστημα, τις εισφορές των ετών κατά τα οποία τυγχάνουν εγγεγραμμένα) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εξασφαλίζει το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Με νεότερη επιστολή θα σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.


Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 12:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 16:00μ.μ.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλα τα τακτικά μέλη όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ψηφοφόρων που θα παραδοθεί στην Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρα 12 και 13 του καταστατικού.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας,  σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

                                                                    

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας