Επαναπιστοποίηση Πιστοποιητικού REV

adobe

Επαναπιστοποίηση Πιστοποιητικού REV

Επαναπιστοποίηση Πιστοποιητικού REV 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητά Μέλη,

Για τη συμμετοχή σας στην Επαναπιστοποίηση του Σχήματος από το Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT και σύμφωνα με τις οδηγίες της TEGοVA, θα πρέπει να υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή:

Στην PEOPLECERT (στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@peoplecert.org):

Α. Τη συνημμένη Αίτηση προς την PEOPLECERT _ όσον αφορά στον πίνακα των δύο (2) Εκθέσεων έχετε τη δυνατότητα να τον συμπληρώσετε μία μόνο φορά μέσα στην τελευταία πενταετία, καθότι σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση των προϋποθέσεων δεν απαιτείται η υποβολή δύο (2) Εκθέσεων Εκτίμησης κατ’ έτος Επιτήρησης, ούτε η συμπλήρωση πίνακα με πέντε (5) Εκθέσεις. Πλέον απαιτείται, να προσκομίσετε συνολικά δύο εκθέσεις εντός της πενταετίας, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη σύνθετες.

Β. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εκατόν τριάντα (130)€  στο λογαριασμό της PEOPLECERT.

– Εθνική Τράπεζα       Αριθμός Λογαριασμού:        080/47189504

– Τράπεζα Πειραιώς    Αριθμός Λογαριασμού:        5032-035-149-241

Γ. Βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τη συνεχή κατάρτιση στην Εκτιμητική στο τελευταίο ημερολογιακό έτος (Μάρτιος 2017-Μάρτιος 2018) στο οποίο επιτηρείτε συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών (σε περίπτωση που σας υπολείπονται ώρες CPD, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για βεβαιώσεις ημερίδων).

Δ. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Σ.ΕΚ.Ε. (ως προϋπόθεση η εξόφληση της συνδρομής για το 2018 50€-δείτε το λογαρισμό μας στην Alpha Bank παρακάτω).

Στο Σ.ΕΚ.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση REV@avag.gr):

Α. Όλα τα παραπάνω.

Β. Τη συνημμένη Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε.

Γ. Δύο (2) εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή  μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε ετών.

Δ. Κατάθεση ποσού εκατό (100)€  δικαίωμα της TEGOVA στο λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

– Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579

  IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 15/03/2018.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή των παραπάνω, ακολουθεί έλεγχος και εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της διαδικασίας Επαναπιστοποίησης, θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση από την Peoplecert για την επόμενη φάση η οποία περιλαμβάνει προφορικές εξετάσεις.

Με εκτίμηση,


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

 

 

 Συνημμένα:


adobe Αίτηση επαναπιστοποίησης σχήματος REV 

adobe Αίτηση προς PEOPLECERT