ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ REV

seke-logo-slides

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ REV

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ REV 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ REV

 Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών Εκτιμητών εμπεριέχει τη διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού η οποία εφαρμόζεται σε κάθε ετήσια επέτειο από την απόκτηση της Αρχικής Πιστοποίησης

 

 

 

 

    

 

 

 

 Αγαπητά μας Μέλη,

Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών Εκτιμητών εμπεριέχει τη διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού η οποία εφαρμόζεται σε κάθε ετήσια επέτειο από την απόκτηση της Αρχικής Πιστοποίησης.

Για τη συμμετοχή σας στην ετήσια επιτήρηση του σχήματος από το Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT  και σύμφωνα με τις οδηγίες της TEGοVA κατά τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε στο Σ.ΕΚ.Ε., θα πρέπει να υποβάλετε:

Α. Τη συνημμένη Αίτηση προς τον Σ.ΕΚ.Ε. και τη συνημμένη Αίτηση προς την PEOPLECERT.

Β. Παράλληλα στο Σ.ΕΚ.Ε. και στην PEOPLECERT  τα απαραίτητα για την επιτήρηση του σχήματος δικαιολογητικά:

1.    Πίνακα με πέντε (5) υποθέσεις εκτίμησης που διενεργήσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη επιτήρηση μέχρι σήμερα, δύο (2) από τις οποίες σε ηλεκτρονική μορφή.

2.    Πίνακα με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τη συνεχή κατάρτιση στην Εκτιμητική στο τελευταίο χρονικό διάστημα συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών.

3.    Κατάθεση ποσού εκατό (100 )€  δικαίωμα της TEGOVA στο λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.
•    Alpha Bank     Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579
                                           IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79

4.    Κατάθεση ποσού εκατό (100 )€  στο λογαριασμό της  PEOPLECERT.
•    Εθνική Τράπεζα         Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504
           •    Τράπεζα Πειραιώς    Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241

5.    Κατάθεση ποσού πενήντα (50)€  συνδρομή του ΣΕΚΕ για το έτος 2014. Σε περίπτωση που έχετε ήδη πληρώσει τη συνδρομή στο Σύλλογο δεν απαιτείται αυτό το δικαιολογητικό.

Τέλος, για να ολοκληρωθεί η επιτήρησή σας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προφορική συνέντευξη με τρία μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική σας ενασχόληση στην εκτιμητική, η εκπαίδευσή σας σε εκτιμητικά θέματα καθώς και η εναρμόνιση των εκθέσεων εκτιμήσεων που συντάσσετε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χ. Φωτοπούλου           Κ. Πάλλης
Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας

Word Πατήστε εδώ για την Αίτηση Επιτήρησης

 

adobe Πατήστε εδώ την Αίτηση Ετήσιας Επιτήρησης