Εξετάσεις 2013 – Τελικά Αποτελέσματα

certifications

Εξετάσεις 2013 – Τελικά Αποτελέσματα

Εξετάσεις 2013 – Τελικά Αποτελέσματα 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Οι εξεταζόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα με προσωπικό e-mail από την PEOPLECERT. Πήραν μέρος συνολικά 178 συνάδελφοι, εκ των οποίων 118 εξετάστηκαν στον εξεταστικό κέντρο της Αθήνας και 60 στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα στατιστικά στοιχεία της εξεταστικής διαδικασίας:

 

 

athens

 

thess

 

successpercent

 

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις επιστρέφεται στο μέλος το ποσό των 150 €. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης της PEOPLECERT υπάρχει, σε περίπτωση αποτυχίας, η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναβαθμολόγησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Δεν προβλέπεται όμως διαδικασία πρόσβασης του διαγωνιζόμενου στο γραπτό του.