Ετήσια Γενική Συνέλευση 2013

seke-sfragida

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2013

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2013 133 133 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-sfragida

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος το Σάββατο 29/06/2013 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέλευση παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του Συλλόγου από την Πρόεδρο κ. Χριστίνα Φωτοπούλου και ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός από τον Ταμία κ. Γιώργο Ποιμενίδη, τα οποία και υπερψηφίστηκαν.

 

Για την πλήρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω παρουσιάσεις:

 

PowerPointΓενική Συνέλευση ΣΕΚΕ 2013


 

PowerPointΣΕΚΕ οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός 2013