Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε.

seke-logo-slides

Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε.

Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε. 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

 

Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε. 27/06/2014

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27/06/2014 και ώρα 17;00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου στην οποία παρευρέθηκαν 48 Μέλη.

 

 

 

 

 

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του οικονομικού έτους 2013-2014 και ο οικονομικός προϋπολογισμός του έτους 2014-2015 και έγινε εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία που θα γίνει αύριο (Σάββατο 28-06-2014 από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.). Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τα μέλη του Συλλόγου κ.κ. Κωνσταντίνο Τράκα, Δημοσθένη Αγγελίδη και Ηλία  Πτερούντιο. Σας γνωρίζουμε ότι τα σχετικά δύο αρχεία με τα κείμενα των παραπάνω αναφερομένων ενοτήτων θα αναρτηθούν σήμερα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου προς ενημέρωσή σας.

 

adobe Πεπραγμένα 2014

 

adobe ΣΕΚΕ οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός 2014