Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε.

seke-logo-slides

Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε.

Γενική Συνέλευση Σ.ΕΚ.Ε. 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

adobe Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση