Ημερίδα Σ.ΕΚ.Ε

seke-logo-slides

Ημερίδα Σ.ΕΚ.Ε

Ημερίδα Σ.ΕΚ.Ε 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

Ημερίδα Σ.ΕΚ.Ε.

Σας ενημερώνουμε για την ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος στην Αθήνα με θέμα «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε για την ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος στην Αθήνα με θέμα «ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ»

Θα προσμετρήσει ως τέσσερις (4) ώρες CPD.

 

adobe Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα