ULI Greece

uli-greece

ULI Greece

ULI Greece 300 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

uli-greece

 

ULI Greece – ”Emerging Trends in Real Estate 2016”

Σας ενημερώνουμε ότι, το ULI Greece διοργανώνει ημερίδα με θέμα ”Emerging Trends in Real Estate 2016” στις 24 Φεβρουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσμετρά με τρεις (-3-) ώρες C.P.D.

Συνημμένο το πρόγραμμα.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χ. Δ. Φωτοπούλου     Κ. Π. Πάλλης
Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας

 

pdf Πατήστε εδώ για να δείτε τo πρόγραμμα