ΚΑΔ Εκτιμητών στα πληττόμενα επαγγέλματα

seke-logo-slides

ΚΑΔ Εκτιμητών στα πληττόμενα επαγγέλματα

ΚΑΔ Εκτιμητών στα πληττόμενα επαγγέλματα 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Μετά την από 24.03.2020 ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τα ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος διαπίστωσε τα εξής:

Μετά την από 24.03.2020 ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τα ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος διαπίστωσε τα εξής:

Στα ΚΑΔ εμπεριέχεται η κατηγορία 7112 – Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, που αφορά τον κλάδο μας. Όμως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, παρομοίως πλήττονται και τα παρακάτω ΚΑΔ που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί:

·      ΚΑΔ 68.31.16.00 που αφορά τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

·      ΚΑΔ 68.32 που αφορά τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

·      ΚΑΔ 66221004 που αφορά τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Σε εναρμόνιση με τα έκτακτα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία, έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας ώστε να εκτελούν τα εκτιμητικά τους καθήκοντα περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Σημαντική παράμετρος στο επάγγελμά μας, αποτελεί η διενέργεια επί τόπου αυτοψίας (εσωτερική επίσκεψη στο ακίνητο παρουσία του πελάτη), η οποία καθίσταται δύσκολη υπό τις συνθήκες των κινδύνων που θέτει ο κορωνοϊός  σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του όγκου της εργασίας των μελών μας και κατ’ επέκταση τη μείωση του τζίρου τους.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Σας ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη!

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

Πρόεδρος                                 Γενική Γραμματέας

Συνημμένο:

adobe Επιστολη