Κατάρτιση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων – Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε.

seke-logo-slides

Κατάρτιση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων – Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε.

Κατάρτιση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων – Παρέμβαση Σ.ΕΚ.Ε. 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

seke-logo-slides

Προς ενημέρωση τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σας όσο και των λοιπών μελών Σας, σας γνωρίζω ότι σήμερα, την 25 Ιουνίου 2014, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η από 16.6.2014 και με αρ. πρωτ. 1/2014 Επιστολή, υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Σας, με θέμα “Τρόπος κατάρτισης καταλόγου πραγματογνωμόνων στα ανά την ελληνική επικράτεια Πρωτοδικεία αναφορικά με την ειδικότητα των Πιστοποιημένων Εκτιμητών”.

 

 

Η ως άνω επιστολή :
α) Αναφορικά με το Υπουργείο Οικονομικών, κοινοποιήθηκε στις υπό στοιχεία Δ12 (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) και Δ15 (Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) Διευθύνσεις, λαμβάνοντας δι’ αμφότερες τις διευθύνσεις το υπ’ αριθμ. 1094791/25.6.2014 πρωτόκολλο.
 
β) Αναφορικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Επιθεώρησης Δικαστικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας το υπ’ αριθμ. 55658/25.06.2014 πρωτόκολλο.
 
 
Σχετικές βεβαιώσεις καταχώρησης της Επιστολής Σας στα ως άνω Υπουργεία καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας με τις εν λόγω διευθύνσεις, βρίσκονται στα χέρια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Συλλόγου Σας και ανά πάσα στιγμή δύναται να σας διατεθούν.
 
Τέλος, Σας ενημερώνω ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα έρχομαι ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των ως άνω Διευθύνσεων, ούτως ώστε να σας ενημερώνω αναφορικά με την πορεία της Επιστολής σας.
 
Για οιαδήποτε διευκρίνιση βρίσκομαι στη διάθεσή Σας,
Με τιμή,
 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΦΩΤΙΟΣ

 

 

 

adobe Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή