Μεταφορά Έδρας

24 moving

Μεταφορά Έδρας

Μεταφορά Έδρας 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

24 moving

 

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος μετέφερε την έδρα του από Πανεπιστημίου 43 στην οδό ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 24 Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ στον 2ο όροφο.

Το τηλέφωνο της Γραμματείας του Συλλόγου παραμένει το ίδιο (210 3210340).