Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 4/7/2018

 

Σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου 2018 εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου, η οποία ανέδειξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, συνεδρίασε σήμερα 4 Ιουλίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει το νέο προεδρείο που θα εκπροσωπεί το Σύλλογο από τώρα και στο εξής και μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά από ψηφοφορία εξέλεξε:

–        ως Πρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Βασιλείου

–        ως Αντιπρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Αμπατζή

–        ως Γενική Γραμματέα την κα Καλλιόπη Δερμάτη

–        ως Ταμία τον κ. Κωνσταντίνο Πάλλη

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν ως ακολούθως:

 

Αλέξανδρος Βασιλείου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αναστάσιος Αμπατζής

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Καλλιόπη Δερμάτη

Γενική Γραμματέας Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Πάλλης

Ταμίας Δ.Σ.

Αντιγόνη Δούναβη

Τακτικό Μέλος Δ.Σ.

Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπαορφανού

Τακτικό Μέλος Δ.Σ.

Μαριάννα Σφούγγαρη

Τακτικό Μέλος Δ.Σ.

Δέσποινα Τουρτούρα

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Άγγελος Σίμος

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Αθηνά Εφραιμίδου

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Γόρδιος

Τακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ελένη Αδαμοπούλου

Tακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαβάκης

Τακτικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Αριστείδης Παπώτης

Αναπληρωματικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Νικόλαος Οικονομίδης

Αναπληρωματικό Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Ελένη Χανιώτου

Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Μαρία Λιάκου

Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Ιωάννης Κουτσογιαννόπουλος

Τακτικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Γεώργιος Εμμανουήλ

Αναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Παρασκευή Κυπριανού

Αναπληρωματικό Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

 

 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

 

      Ο Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας        

Αλέξανδρος Βασιλείου            Καλλιόπη Δερμάτη