Νέο Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο EVS 6

adobe

Νέο Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο EVS 6

Νέο Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο EVS 6 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου στη Μασσαλία, η Γενική Συνέλευση της TEGoVA ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα το συνημμένο Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο EVS 6 “Αυτοματοποιημένα Μοντέλα Εκτίμησης” και την Ευρωπαϊκή Εκτιμητική Οδηγία EVGN 11 “Χρήση Στατιστικών Εργαλείων του Εκτιμητή”  και τα έθεσε σε άμεση εφαρμογή.

Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων και πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέλη των 71 Ενώσεων μελών της TEGoVA, συμπεριλαμβανομένων όλων των REV, TRVs και REVCs εκτιμητών.

Η ουσία είναι βέβαια το νέο Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο EVS 6 σύμφωνα με το οποίο:

Τα AVMs δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση μιας έκθεσης εκτίμησης που να συμμορφώνεται με τα ΕΕΠ (EVS) ανεξάρτητα από μια διαδικασία εκτίμησης που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην επιθεώρηση του ακινήτου από τον εκτιμητή και στην κρίση της αξίας από τον εκτιμητή. Όπου χρησιμοποιείται, ένα AVM δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εργαλείο που συμβάλλει στην εκτίμηση της αξίας από τον εκτιμητή, για την οποία αυτός παραμένει υπεύθυνος.

Τα υπόλοιπα προκύπτουν από την ανωτέρω διατύπωση  και το EVGN παρέχει καθοδήγηση σχετικά με:

• Προϋποθέσεις για τη χρήση των AVM

• Περιορισμούς στη χρήση των AVMs εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

• Αποτίμηση χαρτοφυλακίου

Σημειώστε επίσης ότι με την ομόφωνη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση κατέστησε άκυρο το EVIP 6  “Αυτοματοποιημένα Μοντέλα Εκτίμησης” (AVMs) των EVS 2016.

Θα υπάρξει σχετική ανάλυση και σχόλια στην έκδοση Ιανουαρίου του περιοδικού European Valuer.

Το νέο Πρότυπο και η Οδηγία είναι αναρτημένα επίσης στην ιστοσελίδα της TEGoVA και έχουν μόλις αποσταλεί στα 3.054  μέλη REV, TRV και REVC.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

                   Krzysztof Grzesik REV                                                                      Michael P. Reinberg REV

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TEGoVA             Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκτιμητικών Προτύπων

 

 

 

 Συνημμένα:

 


adobe EVS 6 “Αυτοματοποιημένα Μοντέλα Εκτίμησης”    adobe EVGN 11 “Χρήση Στατιστικών Εργαλείων του Εκτιμητή”